ห้องเย็นเอเชี่ยน ซีฟู้ด (มหาชัย)

กุ้ง +

ห้องเย็นเอเชี่ยนซีฟู้ด (กรุงเทพ)

ปลา +

เอเชี่ยน อะไลอันซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล

ทูน่า +

ห้องเย็นเอเชี่ยนซีฟู้ด (ศรีราชา)

กุ้งขนมปัง +

ห้องเย็นเอเชี่ยนซีฟู้ด (สุราษฎร์ธานี)

ปลาหมึก +

เอเชี่ยน ฟีด

อาหารสัตว์ +

เรื่องเด่นของบริษัท

ข่าวสารล่าสุด

ราคากุ้งวันนี้

ปรังปรุงเมื่อ 2014-07-22
ขนาดตัว/กก. 40 50 60 70 80 90 100

ราคาบาท/กก.
270
230
214
208
198
185
183